Veel gestelde vragen

 • Wat is payroll?
  Als werkgevers kiezen voor payrolling, dan staan de medewerkers op de loonlijst van een payroll bedrijf. Daarmee is het payroll bedrijf juridisch werkgever, en neemt het de administratieve verplichtingen en risico’s over. Daarnaast blijft de opdrachtgever de feitelijke werkgever. U bepaalt dus zelf de selectie van uw werknemers, inkomen en werktijden. Uiteraard behoudt u ook de dagelijkse leiding over het personeel.
 • Hoe werkt payrolling voor werkgevers in de praktijk?
  1. De werkgever neemt zelf een medewerker aan, en maakt daarbij zelf afspraken over de werkzaamheden en het loon;
  2. De medewerker geeft aan het payroll bedrijf door hoeveel uur hij gewerkt heeft, en voor welk loon;
  3. Het payroll bedrijf betaalt het loon uit en draagt de werkgeverslasten af, zodra de prijsafspraak bevestigd is;
  De werkgever ontvangt de factuur van het payroll bedrijf.
 • Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden?
  Een belangrijk verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau is dat u bij payrolling zelf uw nieuwe werknemers kiest. Een uitzendbureau werft en selecteert uw personeel, hoewel dit eenvoudig lijkt, is het in veel gevallen overbodig. U weet immers prima zelf over welke capaciteiten uw werknemers dienen te beschikken. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat werknemers zich meer betrokken voelen bij uw bedrijf.
 • Is het werken met payroll veilig? Worden alle premies en belastingen tijdig betaald?
  Ja. BTA Payroll services is NEN 4400-1 gecertificeerd. Daarmee heeft BTA bij herhaaldelijke controle aangetoond dat zij tijdig haar belastingen en premies heeft afgedragen. Daarnaast beschikt BTA aanvullend nog eens over een verklaring van ‘goed betalingsgedrag’ welke is verstrekt door de Belastingdienst.
 • Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?
  Als door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd payrollbedrijf hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd en voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen. Onze inschrijving in het register van de SNA is op de website van de SNA te vinden.
 • Wat is schijnzelfstandigheid? En wat zijn de risico’s?
  Schijnzelfstandigheid is een vorm van sociale fraude. Het gaat om zzp’ers die in verkapt dienstverband voor een opdrachtgever werken.
  Een zzp’er voldoet normaliter aan de volgende criteria.
  - De zzp’er werkt vrij voor eigen rekening.
  - Er bestaat geen gezagsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever(s).
  - De zzp’er bepaalt zelf hoe hij zijn werk organiseert.
  - De zzp’er heeft meerdere opdrachtgevers.
  Voldoet de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever niet aan één of meerdere criteria? Dan kan de Belastingdienst de samenwerking aanmerken als verkapt dienstverband en is er dus sprake van schijnzelfstandigheid.

  De mogelijke gevolgen hiervan voor de opdrachtgever zijn:
  - De opdrachtgever moet met terugwerkende kracht alsnog de sociale bijdragen betalen die de Belastingdienst is misgelopen.
  - De Belastingdienst kan daarbij een boete geven aan de opdrachtgever.
  - De samenwerking tussen opdrachtgever en de zzp’er zoals die is afgesproken wordt direct beëindigd.
  - En als de opdrachtgever van de zzp’er gebruik wilt blijven maken, dan moet er een arbeidscontract worden aangeboden.
 • Hoe kan ik zonder risico's voor schijnzelfstandigheid zzp'ers inhuren?
  Met payrolling van BTA Payroll services kunnen opdrachtgevers flexibel gebruik (blijven) maken van elke professional die ze maar wensen. Daarbij is de opdrachtgever gevrijwaard van alle risico’s die schijnzelfstandigheid met zich meebrengt. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden aan. Neem vrijblijvend contact op om samen met ons te kijken welke oplossing voor u het beste werkt.
 • Wat zijn werkgeverslasten?
  Werkgeverslasten zijn de optelsom van de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Werknemersverzekeringen zijn de verzekeringen op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  Bij payroll zitten al deze kosten naast het brutoloon, inbegrepen in de kostprijs per uur. U hoeft naast deze prijs dus geen extra kosten meer te verwachten.
 • Volgens welke CAO werken mijn medewerkers?
  BTA Payroll services werkt volgens de ABU CAO, daarnaast is BTA verplicht de lonen en toeslagen van uw bedrijfs-cao te hanteren (artikel 8 Wet WAADI).
 • Bouwen mijn medewerkers wel pensioen op?
  Als je via BTA Payroll services wordt verloond, ga je vanaf 26 weken pensioen opbouwen via de Basispensioenregeling. Wanneer deze 26 weken zijn gewerkt, wordt de aanmelding automatisch door BTA verzorgd. De inlener of medewerker hoeft hiervoor geen actie te ondernemen
  Na 78 (eventuele verspreide) weken of langer gaat de Pluspensioenregeling in. Uitgebreide informatie over de pensioenregeling van StiPP is te bekijken op hun website.
 • Moet ik mijn medewerkers doorbetalen bij ziekte?
  Nee. U betaalt aan BTA Payroll Services alleen op basis van gewerkte uren. Het ziekterisico alsmede de loondoorbetalingsverplichting ligt bij BTA.