Payroll

Steeds meer ondernemers realiseren zich dat ze hun werkgeversrisico’s beperken en meer tijd hebben voor de verdere groei van hun bedrijf, wanneer ze gebruik maken van onze payroll services. Daarnaast zult u met de flexibiliteit die payroll u biedt uw personeelsbestand mee kunnen laten bewegen met wat de markt vraagt, waarmee u flink op de kosten bespaart.

Ook voor uw werknemers zijn de voordelen helder. Tijdige en correcte betaling van het salaris, een altijd geldende cao en pensioenopbouw geven uw werknemer zekerheid wanneer ze bij BTA Payroll Services op de loonlijst staan.