Werken als zzp’er middels tussenkomst?

De VAR is per 1 mei 2016 verdwenen. De regels die bepalen of iemand ondernemer is of werknemer, veranderen daarbij niet. Met ingang van 1 mei 2016 verleent een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’er met eenmanszaak en/of B.V.) duidelijkheid en zekerheid over de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie, uitsluitend ten aanzien van de loonheffingen.

BTA Payroll Services beschikt over een door de belastingdienst  goedgekeurde overeenkomst van tussenkomst.  Deze overeenkomst ziet toe op de zogeheten “tussenkomst” situatie. Bij tussenkomst sluit een opdrachtnemer (zzp’er) een overeenkomst met BTA Payroll Services, op grond waarvan de werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een derde (Klant). BTA Payroll Services  is in dit type arbeidsrelatie de opdrachtgever.

 

Als gewerkt wordt volgens deze goedgekeurde overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden op de vergoeding die hij betaalt aan de zzp’er. De overeenkomst is door de Belastingdienst per brief d.d. 10 maart 2016 goedgekeurd.

Dit betekent dat (citaat Belastingdienst) “werken volgens deze overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig de overeenkomst niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen BTA Payroll Services BV (opdrachtgever) en de zzp’er.

Wilt u informatie? vult u dan s.v.p. het contactformulier in. Wij kunnen dan gezamenlijk bepalen of deze goedgekeurde overeenkomst op uw situatie van toepassing is.